Καριέρα

Think BioSanitizers ……….. η αποτελεσματικότητα στις συνθήκες υγιεινής.!!!!

 ‘’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής, με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση -φιλοξενία.’’

Το τμήμα του BioSanitizers αναπτύσσει προγράμματα ‘’πράσινων στρατηγικών’’  και σε συνεργασία με όλα τα τμήματα του GreenServices.gr, υποστηρίζει και αναπτύσσει καινοτόμα Προγράμματα Υψηλής Ποιότητας  με Επαγγελματικές  Bio-εφαρμογές διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Υποστηρίζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, μέσα από ανάπτυξη της Ενδο-επιχειρηματικότητας , μιας Αναδυόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με Πολυτομεακή Δράση, σε Καινοτόμα Πεδία που αρχίζουν να αναδεικνύονται και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, δίνοντας την δυνατότητα για Νέες θέσεις συνεργασίας με Επιστήμονες ( Περιβαλλοντολόγους , Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, Χημείας & Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικούς , Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους, Γεωπόνους –Τεχνολόγους  Γεωπόνους , Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Αντιρρύπανσης, κλπ) .

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για εργασία και αυτοκίνητο.

Πληροφορίες μπορείτε να έχετε με ένα email στο biosanitizers@greenservices.gr,ή να καλείτε στο τηλέφωνο  2104829842  6936654729

Σχετικά Άρθρα

Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Εναρμονισμένη ‘‘οπτική αντίληψη’’ στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος Εσωτερικών Χωρών.

Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.

Πηγή :http://cleaningnews.gr/?page