Καθαρισμοί Χαλιών

green-services-katharismoi-xalion

Καθαρισμοί Χαλιών : Εφαρμογές Factory Solutions

Στην ανάπτυξη των διαμορφωμένων προγραμμάτων, για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών του Factory Solutions , πρωταρχικός μας στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή , για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και την θετική αποδοχή του καταναλωτικού κοινού.

Εναρμονισμένα Πρότυπα μίας Ισορροπημένης Καθαριότητας

Επενδύοντας στην Διαφορετικότητα των Καινοτόμων Υπηρεσιών Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος , δημιουργήσαμε για τον καθαρισμό των χαλιών το Καινοτόμο πρόγραμμα Green Services Factory Solutions , σε επίπεδο υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, βασιζόμενο στην καθιέρωση των άμεσων αντιρρυπαντικών μεθόδων ‘‘Προηγμένης Τεχνολογίας ’’ ενός ολοκληρωμένου συστήματος, για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη και αποτελεσματικά αναπτυγμένη μέθοδο Ενεργειακής και Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης.

Το τμήμα του Green Services Factory Solutions με την καθιέρωση των διαμορφωμένων προγραμμάτων του στην  αναβαθμισμένη ποιοτικά καθαριότητα για όλα τα είδη χαλιών – ταπήτων, μοκετών ,μπορεί να προσφέρει οικονομικά έξυπνες λύσεις ,ως την χαμηλότερη επιβάρυνση.

Όλα αυτά μπορούμε και σας τα παρέχουμε,  με την ολοκληρωμένη υποστήριξη των συνεργατών μας , τόσο στο επίπεδο καθαρισμού των χαλιών , αλλά και στις διαχειριστικές Bio-εφαρμογές , περιβαλλοντολογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , στους εσωτερικούς χώρους.

Στόχος μας είναι η αποδοχή τους από τους καταναλωτές, για την ποιότητα μας ,  την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας τους, έτσι ώστε να μας δώσουν την δυνατότητα να τους παρέχουμε τις εξειδικευμένες εφαρμογές καθαρισμού Factory Solutions,  όπως στους εσωτερικούς τους χώρους.

Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση.

Το Green Services πρωτοπόρο πάντα αναβαθμίζει και τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με την εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης και το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων,2,3,4,(98/8EC). Sera Απολυμαντικό pdf  «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος  χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Πληροφορίες με email στο info@greenservices.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Σχετικά Άρθρα

Η ανατομία ενός χαλιού!!

Γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας ;

Αυτό που φαίνεται Καθαρό, Υγιές είναι;

Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .

Οι 10 +1 λόγοι μείωσης – αποφυγής αλλεργιών με την καθαριότητα.

Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.

Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!

Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

Εξασφαλισμένες Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.!!