Καριέρα

GreenServices.gr : Bio-εφαρμογές διαχείρισης εσωτερικών χώρων.

‘’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση -φιλοξενία.’’

Το GreenServices.gr σε Συνεργασία με όλα τα τμήματα της Klintec , υποστηρίζει και αναπτύσσει καινοτόμα Προγράμματα Υψηλής Ποιότητας  με Επαγγελματικές  Bio-εφαρμογές διαχείρισης των εσωτερικών χώρων.

Υποστηρίζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, μέσα από ανάπτυξη της Ενδο-επιχειρηματικότητας , μιας Αναδυόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με Πολυτομεακή Δράση, σε Καινοτόμα Πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, δίνοντας την δυνατότητα για Νέες θέσεις συνεργασίας με Επιστήμονες ( Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Αντιρρύπανσης, Τοπογράφους Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους , Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, Χημείας & Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικοί, κλπ .

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.

Πληροφορίες μπορείτε να έχετε με ένα email στο info@greenservices.gr ή να καλείτε στο τηλέφωνο  2104829839  6936654729

Σχετικά Άρθρα

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Εναρμονισμένη ‘‘οπτική αντίληψη’’ στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος Εσωτερικών Χωρών.

Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.

 

Πηγή :http://cleaningnews.gr/?page_id=10